Фотоблог домайн хаяг нүүлээ

Өдрийн мэнд уншигчид аа www.mongoltolbo.blogspot.com-ийн домайн нэрэнд өөрчлөлт орлоо! Учир гэвээс миний биеmongoltolbo.com хуудсаар дамжуулан монгол бичгийн фонт, тайпографийг хөгжүүлэх эрхэм үүрэг өөртөө хүлээсэн учир. Уг хуудасны хаягийг фотоблогийн хаягтай уншигчийг будилуулахгүйн үүднээс фотоблогийн blogspot.com дахь хаягийг хааж www.mongoltolbo.com/photo хаягт шилжүүлж байна. 


    www.mongoltolbo.com/photo